Category: Health

Paano Magpapayat

Bakit kaya ang dali tumaba at ang hirap naman magpapayat? Ang pagiging mataba ay hindi nakikita sa estado lang ng buhay dahil may mga payat naman na mayayaman at may …