Ang Paano.PH ay isang komunidad kung saan ang mga myembro ay nagbabahagi ng kanilang kaalaman kung paano gawin ang mga bagay-bagay. Hangad nito ang makatulong sa lahat ng mambabasa upang masagot ang mga katanungang nagsisimula sa salitang “PAANO”.